Kurul Başkanı / Soruların Hazırlayıcısı

Burçak Tüter

TEDEM Matematik Yarışması Kurul Başkanı

Kurul Üyesi / İtiraz Sorumlusu

Şentürk Ekici

Matematikçi, TEDEM Fen Lisesi Zümre Başkanı

Kurul Üyesi

Burcu Soral

Matematikçi, TEDEM Ortaokulu Zümre Başkanı