T.C.
SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Özel Temel Değerler Ortaokulu Müdürlüğü


4. KONYA ORTAOKULLAR ARASI TEDEM MATEMATİK YARIŞMASI
AYDINLATMA METNİ

        Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özel Temel Değerler Ortaokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

        Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5inci maddesinin 1inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.

        Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Etkinliğin bitimini takiben kişisel verileriniz otomatik olarak silinecektir. Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları” nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Özel Temel Değerler Ortaokulu Müdürlüğü Sille Ak Mahallesi Korcan Caddesi No:111 Selçuklu-Konya adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.