YARIŞMANIN ADI
6. Konya Ortaokullar Arası TEDEM Matematik Yarışması 
AMAÇ
Konya yerelinde matematik biliminin sevdirilmesi ve özendirilmesi, öğrencilerimiz arasında ortak bir matematik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması.
KAPSAM
Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Her öğrenci 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı ilk dönemi ve bulunduğu sınıfa kadar ve öğrencilik yaşamı boyunca edindiği tüm matematik bilgisinden sorumludur.
DAYANAK
Milli Eğitim Temel Kanunu 2. Madde 3. Fıkrasında bahsedilen yeteneklerin geliştirilmesi
DERECELENDİRME

1’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerini kazanan öğrenciler ile ilk 10’a giren öğrenciler www.tedemmatematik.com sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Eğer aynı puanı alan öğrenciler varsa hepsi 1.’lik, 2.’lik ya da 3.lük derecesini paylaşarak madalyalarını alırlar.

Ancak ödüllendirme yapılırken 1 adet 1. ve en fazla 2’şer adet 2. ve 3. seçilir.

Yarışmada puanları daha yüksek olan birinci olacaktır. Eğer yine eşitlik bozulmazsa 6 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan, yine eşitlik bozulmazsa 5 puanlık sorulardan yanlış az olan ve yine eşitlik bozulmazsa 4 puanlık sorulardan yanlışı az olan birinci kabul edilecektir. Bu aşamada da eşitlik bozulmaz ise öğrencilerden doğum tarihine göre küçük olan birinci sayılacaktır.

Cevap kağıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencinin kağıdı geçersiz sayılır.

Sonuçlara yapılacak itirazlar uygulama sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

ÖDÜLLENDİRME

Yarışmaya katılan öğrencilerden %10'a giren öğrencilere başarı sertifikası verilecektir.

Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilere madalya verilecektir.

Her seviyeden 1. Olan öğrencilere 3500 TL Eğitim Desteği verilecektir.

Her seviyeden 2. olan öğrencilere 2000 TL Eğitim Desteği verilecektir.

Her seviyeden 3. olan öğrencilere 1000 TL Eğitim Desteği verilecektir.

Yarışmaya katılan öğrencilere, yukarıda sayılan ödüllerin dışında, yarışmayı düzenleyen okul tarafından ilave ödüller verebilir.