Kurul Başkanı / Soruların Hazırlayıcısı

Burçak TÜTER

Matematikçi, TEDEM Matematik Yarışması Kurul Başkanı

Kurul Üyesi / İtiraz Sorumlusu

Şentürk EKİCİ

Matematikçi, TEDEM Fen Lisesi Zümre Başkanı

Kurul Üyesi

xxx

Matematikçi, TEDEM Ortaokulu Zümre Başkanı